Thursday, 30 August 2007

Mecina, Bar Mora Luna


Jared Newman & Rogelio, el ensayo en la parada del autocar
Jared Newman & Rogelio rehearsing at a bus stop
En vivo / Live ....

No comments: